Quant a

La nostra prioritat és oferir les eines necessàries per observar, analitzar i interpretar el món on vivim a diferents escales, des de la panoràmica global fins a la visió local. La proximitat és un element clau de les nostres activitats, no només per l’estalvi logístic, sinó perquè apostem amb fermesa per la interpretació ambiental, territorial i patrimonial d’allò local. Entenem que qualsevol actuació d’àmbit local ha tingut i té repercussions generals. A través de les sortides de camp, tallers a l’aula, xerrades i estades ambientals aportem una visió interdisciplinària i transversal complementària al currículum educatiu. Som conscients que els i les escolars necessiten un espai on desenvolupar la seva creativitat i imaginació, nosaltres oferim un suport a les escoles. Això ho fem mitjançant l’especialització que no sempre és possible en el sistema educatiu. El dinamisme i l’interacció formen part de la nostra manera de fer les activitats.